Trong quá trình khai thác, vận chuyển dầu khí ở nước ta cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề nào sau đây?

Trong quá trình khai thác, vận chuyển dầu khí ở nước ta cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Các sự cố về môi trường.                                              B. Thu hồi khí đồng hành.

c. ô nhiễm nước ngầm.                                                      D. Liên doanh với nước ngoài.

A. Các sự cố về môi trường.