Than antraxit ở nước ta tập trung ở tỉnh nào?

Than antraxit ở nước ta tập trung ở tỉnh nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quảng Nam.                     
B. Quảng Ninh.                    
C. Thái Nguyên.                                                                   
D. Điện Biên.

B