Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết mùa mưa ở ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ vào mùa nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết mùa mưa ở ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ vào mùa nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Xuân hè.                      B. Hè thu.                    C. Thu đông.                   D. Đông xuân.

C. Thu đông.