Do nằm ở khu vực gió mùa của châu Á nên nước ta có

Do nằm ở khu vực gió mùa của châu Á nên nước ta có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tồng bức xạ hàng năm lớn.                                           B. khí hậu có hai mùa rõ rệt.

C. hai lần mặt Trời lên thiên đỉnh.                                      D. nền nhiệt độ cả nước cao.

B. khí hậu có hai mùa rõ rệt.