Nguyên nhân nào dẫn đến tỉ lệ tử vong giảm và tuổi thọ của nhân dân ta tăng?

Nguyên nhân nào dẫn đến tỉ lệ tử vong giảm và tuổi thọ của nhân dân ta tăng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.   Đời sống nâng cao, y tế phát triển.

B.   Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước.

C.   Kinh tế phát triển nhanh và ốn định.

D.   Đời sống văn hóa, tinh thần được nâng cao.


 
A