Điều cần lưu ý khi xây dựng các nhà máy thủy điện ờ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Điều cần lưu ý khi xây dựng các nhà máy thủy điện ờ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. bảo vệ cảnh quan du lịch.                                             B. gắn kết với sự phát triển công nghiệp của vùng

C. sự thay đối không nhỏ cùa môi trường.                        D. hạn chế việc phá rừng đầu nguồn.

C. sự thay đối không nhỏ cùa môi trường.