Đặc điểm nào không đúng về Đà Nẵng?

Đặc điểm nào không đúng về Đà Nẵng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có mùa đông lạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

B. Có quần đảo Hoàng Sa giàu tài nguyên.

C. Là trung tâm du lịch lớn nhất của Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Có sân bay quốc tế đầu tiên ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

A. Có mùa đông lạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.