Với vị trí tiếp giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng được

Với vị trí tiếp giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng được

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cung cấp nguyên, nhiên liệu.                                      B. bổ sung nguồn lao động kĩ thuật cao.

C. bổ sung nguồn lợi thủy hải sản.                                  D. cung cấp nguồn lương thực.

A. cung cấp nguyên, nhiên liệu.