Cần duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long không phải do

Cần duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long không phải do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  nhu cầu củi đốt trong sinh hoạt của nhân dân.

A.  khai hoang để phát triển nuôi tôm.

B.  cháy rừng làm mất cân bằng sinh thái môi trường.

C.  cải tạo đất rừng để mở rộng diện tích trồng trọt.

A