Đặc điểm nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Cửu Long?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Cửu Long?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Rộng khoảng 40 nghìn km2, địa hình cao và phẳng hơn Đồng bằng sông Hồng.

B. Không có đê, mạng lưới kênh rạch chằng chịt.

C. Mùa lũ, nước ngập trên diện rộng. Mùa cạn, thuỷ triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn.

D. Có các vùng trũng lớn như Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên.


 
A. Rộng khoảng 40 nghìn km2, địa hình cao và phẳng hơn Đồng bằng sông Hồng.