Một trong những thế mạnh để phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

Một trong những thế mạnh để phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tài nguyên khoáng sản phong phú.

B. Tài nguyên rừng chiếm tỉ lệ lớn diện tích lãnh thổ.

C. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất tương đối tốt và đồng bộ.

D. Vị trí trung chuyển giữa Tây Nguyên và Đông bằng sông Cửu Long.

C. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất tương đối tốt và đồng bộ.