Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường sắt Thống Nhất không đi qua vùng nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường sắt Thống Nhất không đi qua vùng nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hông.                                                        
B. Bắc Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ.                                                                          
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
D