Nguyên nhân gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào thời kì đầu mùa hạ là do ảnh hưởng của khối khí

 Nguyên nhân gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào thời kì đầu mùa hạ là do ảnh hưởng của khối khí

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cận chí tuyến bán càu Bắc.                                            B. Bắc Ấn Độ Dương.

C. cận chí tuyến bán cầu Nam.                                          D. lạnh phương Bắc.

C. cận chí tuyến bán cầu Nam.