Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 4 - 5, cho biết vườn quốc gia Ba Bể thuộc tỉnh nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 4 - 5, cho biết vườn quốc gia Ba Bể thuộc tỉnh nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cao Bằng.                            B. Bắc Kạn.                          c. Lào Cai.                                D. Quảng Ninh.

B. Bắc Kạn.