Những loại khoáng sản nào sau đây phân bố ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nước ta?

Những loại khoáng sản nào sau đây phân bố ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Than đá, sắt, khí đốt, thiếc, bôxit, apatie

B. Than nâu, dầu lửa, đá vôi, pirit, titan.

C. Đồng, chì - kẽm, đất hiếm, than bùn, mangan.

D. Than đá, sắt, thiếc, vàng, apatit, đồng.

D. Than đá, sắt, thiếc, vàng, apatit, đồng.