Tiềm năng nổi bật nhất để phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc là

Tiềm năng nổi bật nhất để phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tài nguyên sinh vật tương đối đa dạng.

B. khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh.

C. diện tích lớn nhất so với các vùng khác.

D. lao động có chất lượng cao hàng đầu cả nước.

D. lao động có chất lượng cao hàng đầu cả nước.