Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào không đúng với nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của Sa Pa, Hà Giang và Nha Trang?

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào không đúng với nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của Sa Pa, Hà Giang và Nha Trang?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tổng lượng mưa Hà Giang nhỏ hơn Nha Trang.

B. Nhiệt độ tháng I của Sa Pa thấp hơn Nha Trang.

C. Nhiệt độ tháng VII của Nha Trang cao hơn Hà Giang.

D. Nha Trang mưa về thu đông.

A. Tổng lượng mưa Hà Giang nhỏ hơn Nha Trang.