Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như miền Nam là do

Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như miền Nam là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. mùa khô có lượng mưa lớn như mùa hè.

B. mùa khô ảnh hưởng gió mùa Đông Nam gây mưa nhiều.

C. mùa khô có mưa phùn do gió mùa Đông Bắc di chuyển lệch đông.

D. không chịu ảnh hưởng của gió Lào khô nóng.

C. mùa khô có mưa phùn do gió mùa Đông Bắc di chuyển lệch đông.