Khu vực nào có hạn hán kéo dài nhất nước ta?

Khu vực nào có hạn hán kéo dài nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Vùng đất thấp thuộc Tây Nguyên.                              B. Đồng bằng ven biển Bắc Bộ.

C. Ven biển cực Nam của Nam Trung Bộ.                       D. Các thung lũng khuất gió.

C. Ven biển cực Nam của Nam Trung Bộ.