Địa hình Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm

Địa hình Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cao ờ ria phía tây và tây bắc thấp dàn ra biển.
B. cao phía tây, tháp trũng phía đông.
C. thấp trũng ở phía tây, cao ở phía đông.
D. bờ phía tây nam và tây bắc dàn ra biên

A. cao ờ ria phía tây và tây bắc thấp dàn ra biển.