Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong tương lai sẽ đẩy mạnh các ngành công nghiệp nào?

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong tương lai sẽ đẩy mạnh các ngành công nghiệp nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chế biến lương thực, thực phẩm.                                
B. Các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao.
C. Các ngành sử dụng nhiều lao động.                        
D. Các ngành công nghiệp nặng.
B