Đặc điểm nào không đúng với tình hình xuất khẩu của nước ta từ sau Đổi mới đến nay?

Đặc điểm nào không đúng với tình hình xuất khẩu của nước ta từ sau Đổi mới đến nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Kim ngạch xuất khẩu nhìn chung tăng qua các năm.

B. Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc là các thị trường lớn.

C. Kim ngạch xuất khẩu luôn luôn cao hơn nhập khẩu.

D. Thị trường được mở rộng và đa dạng hóa.

C. Kim ngạch xuất khẩu luôn luôn cao hơn nhập khẩu.