Ý nghĩa của việc phát triển giao thông theo hướng Đông - Tây ở Bắc Trung Bộ là

Ý nghĩa của việc phát triển giao thông theo hướng Đông - Tây ở Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thúc đẩy sự phân bố lại dân cư và lao động.        B. hình thành một mạng lưới đô thị mới.

C. tăng cường giao thương với các nước.                D. làm tăng nhanh khối lượng vận chuyển.

C. tăng cường giao thương với các nước.