Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết nhận định nào đúng với vận tải đường sông nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết nhận định nào đúng với vận tải đường sông nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phát triển rộng khắp cả nước.

B. Quan trọng nhất là hệ thống sông miền Trung.

C. Khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa lớn.

D. Khối lượng và thời gian vận chuyển phụ thuộc vào chế độ mưa mùa.

D. Khối lượng và thời gian vận chuyển phụ thuộc vào chế độ mưa mùa.