Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết nhóm ngôn ngữ hệ Việt - Mường bao gồm các dân tộc nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết nhóm ngôn ngữ hệ Việt - Mường bao gồm các dân tộc nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Kinh, Mường Thổ Chút.                                                  B. Kinh, Mường, Thổ, Tày

C. Kinh, Nùng, Thố, Chút.                                                   D. Kinh, Mường, Hoa, Chút

A. Kinh, Mường, Thổ, Chút.