Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhóm đất nào có ý nghĩa nhất đối với việc trồng cà phê ở Tây Nguyên?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhóm đất nào có ý nghĩa nhất đối với việc trồng cà phê ở Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Feralit trên đá vôi.                                                         B. Feralit trên đá badan.

C. Feralit trên các loại đá khác.                                         D. Đất xám phù sa cổ.

B. Feralit trên đá badan.