Vào đầu mùa hạ, khối khí nào di chuyển vào nước ta trực tiếp gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên?

Vào đầu mùa hạ, khối khí nào di chuyển vào nước ta trực tiếp gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lạnh phương Bắc.                                                       
B. Cận chí tuyến bán cầu Nam.
C. Nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương.                           
D. Tín phong bán cầu Bắc.
C đúng