Làm thu hẹp diện tích rừng, làm giảm tính đa dạng sinh học chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

Làm thu hẹp diện tích rừng, làm giảm tính đa dạng sinh học chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Các bệnh dịch.                                                                    
B. Chiến tranh tàn phá.
C. Khai thác quá mức.                                                       
D. Phá rừng để lấy đất sản xuất.
C