Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng chịu ảnh hưởng bão mạnh nhất ở nước ta là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng chịu ảnh hưởng bão mạnh nhất ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ven biển Bắc Bộ.                                                                    B. ven biển Trung Bộ.

C. ven biển Nam Bộ.                                                                  D. ven biển Đông Nam Bộ.

B. ven biển Trung Bộ