Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp, nguyên nhân chính là do

Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp, nguyên nhân chính là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A . trình độ phát triển công nghiệp của nước ta chưa cao.

B. người dân thích sống ở nông thôn vì chi phí rẻ, môi trường trong lành.

C. nước ta không có nhiều thành phố lớn.

D. kinh tế chính của nước ta là nông nghiệp.

D. kinh tế chính của nước ta là nông nghiệp.