Căn cứ vào Atlat-Địa 11 Việt Nam trang 22, cho biết các nhà máy thuỷ điện nào sau đây CÓ công suất trên 1000 MW?

Căn cứ vào Atlat-Địa 11 Việt Nam trang 22, cho biết các nhà máy thuỷ điện nào sau đây CÓ công suất trên 1000 MW?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sơn La, Hoà Bình.                                                          B. Trị An, Yaly

c. Phả Lại, Phú Mĩ                                                              D. Hoà Bình, Thác Bà.

A. Sơn La, Hoà Bình.