Đô thị đầu tiên của nước Việt Nam là

Đô thị đầu tiên của nước Việt Nam là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thành cổ Loa.                B. Phố Hiến.                 C. Phú Xuân.                        D. Thăng Long.

A. Thành cổ Loa.