Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 30, cho biết cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Quy Nhơn thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có nhừng ngành công nghiệp nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 30, cho biết cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Quy Nhơn thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có nhừng ngành công nghiệp nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 30, cho biết cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Quy Nhơn thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có nhừng ngành công nghiệp nào sau đây?

A.       Hóa chất phân bón - dệt may - vật liệu xây dựng.

B.      Chế biến nông sản - vật liệu xây dựng - cơ khí.

c. Cơ khí - hàng tiêu dùng - sản xuất ô tô.

D. Hàng tiêu dùng - vật liệu xây dựng - hóa chất phân bón.

B.      Chế biến nông sản - vật liệu xây dựng - cơ khí.