Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết các tỉnh nào có giá trị sản xuất thủy sản chiếm trên 50% trong tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết các tỉnh nào có giá trị sản xuất thủy sản chiếm trên 50% trong tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đà Nẵng, Cà Mau, Kiên Giang.

B. Đà Nằng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau.

C. Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

D. Đà Nẵng, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

C. Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Sóc Trăng.