Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện để xây dựng các cảng nước sâu, nguyên nhân chủ yếu là

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện để xây dựng các cảng nước sâu, nguyên nhân chủ yếu là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có đường bờ biển dài, bị chia cắt mạnh.

B. có nhiều, vũng, vịnh, thềm lục địa sâu.

C. khí hậu nhiệt đới gió mùa không có mùa đông lạnh.

D. hầu như không chịu ảnh hưởng của bão.

B. có nhiều, vũng, vịnh, thềm lục địa sâu.