Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho trung tâm kinh tế nào có tỉ trọng ngành công nghiệp lớn nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho trung tâm kinh tế nào có tỉ trọng ngành công nghiệp lớn nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội.                      B. Hải Phòng.             C. TP. Hồ Chí Minh.                      D. Vũng Tàu.

D. Vũng Tàu.