Phát biếu nào sau đây không đúng với Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ nước ta?

Phát biếu nào sau đây không đúng với Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phong cảnh thiên nhiên trù phú, xanh tươi.
B. Đầm phá khá phố biến, thềm lục địa rộng
C. Mở rộng ra phía biển, đất đai màu mỡ.
D. Có rừng ngập mặn, bãi triều thấp, phẳng.
B. Đầm phá khá phố biến, thềm lục địa rộng