Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta thể hiện ở đặc điểm nào sau đây?

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta thể hiện ở đặc điểm nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sông ngòi dày đặc, chảy theo hướng tây bắc - đông nam.

B. Tổng lượng nước lớn, thủy chế theo mùa.

C. Sông ngòi nhiều nước, ít phù sa.

D. Sông bắt nguồn từ núi đổ ra biển, nhiều thác ghềnh.

B. Tổng lượng nước lớn, thủy chế theo mùa.