Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 29 và trang 4 - 5, cho biết cây dừa được tròng nhiều ở các tỉnh nào sau đây của Đồng bằng sông Cửu Long?

Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 29 và trang 4 - 5, cho biết cây dừa được tròng nhiều ở các tỉnh nào sau đây của Đồng bằng sông Cửu Long?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mỹ Tho, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cà Mau.                   B. An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau.

C. Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang.                    D. Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau.

D. Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau