Bán bình nguyên ở nước ta được thể hiện rõ nhất ờ vùng

Bán bình nguyên ở nước ta được thể hiện rõ nhất ờ vùng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hông.                                                  B. Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                              D. Đông Nam Bộ.

  D. Đông Nam Bộ.