Căn cứ vào vai trò trong sự phân công lao động theo lãnh thổ, nước ta phân loại các trung tâm công nghiệp thành các nhóm

Căn cứ vào vai trò trong sự phân công lao động theo lãnh thổ, nước ta phân loại các trung tâm công nghiệp thành các nhóm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tổng hợp, đơn lẻ.                                                        B. rất lớn, trung bình, nhỏ

C. đa ngành, chuyên môn hóa.                                        D. có ý nghĩa quốc gia, vùng, địa phương.

D. có ý nghĩa quốc gia, vùng, địa phương.