Đặc điểm chung của địa hình vùng Đông Bắc và Tây Bắc là

 Đặc điểm chung của địa hình vùng Đông Bắc và Tây Bắc là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 Đặc điểm chung của địa hình vùng Đông Bắc và Tây Bắc là

A. Đồi núi có độ cao trung bình.

B. Hướng nghiêng chung từ tây bắc xuống đông nam.

C. Nhiều khối núi cao đồ sộ.

D. Địa hình cao nguyên chiếm ưu thế.

B. Hướng nghiêng chung từ tây bắc xuống đông nam.