Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết đường bờ biển nước ta kéo dài từ đâu đến đâu?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết đường bờ biển nước ta kéo dài từ đâu đến đâu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quảng Ninh - Cà Mau.                                                 B. Móng Cái - mũi Cà Mau.

C. Hải Phòng - Kiên Giang.                                              D. Móng Cái - Hà Tiên.

D. Móng Cái - Hà Tiên.