Chăn nuôi gia cầm ở nước ta tăng mạnh, chủ yếu là do

Chăn nuôi gia cầm ở nước ta tăng mạnh, chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cơ sờ thức ăn được đảm bảo.                                   B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

C. nhiều giống cho năng suất cao.                                       D. nguồn lao động dôi dào.

A. cơ sờ thức ăn được đảm bảo.