Khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phân chia làm hai mùa mưa và khô rõ rệt.              B. có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

C. phân chia ra một mùa nóng, một mùa lạnh.            D. mùa đông ít mưa và mùa hạ mưa nhiều.
A. phân chia làm hai mùa mưa và khô rõ rệt.