Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tuyến đường giao thông nào quan trọng nhất đối với vùng Tây Nguyên?

Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tuyến đường giao thông nào quan trọng nhất đối với vùng Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tuyến đường giao thông nào quan trọng nhất đối với vùng Tây Nguyên?

A. Quốc lộ 14.                      B. Quốc lộ 24.                     C. Quốc lộ 26.                      D. Quốc lộ 27.

A. Quốc lộ 14.