Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận định nào không đúng với sự phân bố dân cư ở nước ta?

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận định nào không đúng với sự phân bố dân cư ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phân bố không đều giữa đồng bằng và miền núi.

B. Phân bố không đều trong nội bộ của một vùng.

C. Đồng bằng sông Hồng có mật độ cao hơn Đông bằng sông Cửu Long.

D. Tây Nguyên có mật độ thấp hơn Tây Bắc.

D. Tây Nguyên có mật độ thấp hơn Tây Bắc.