Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết đường dây 500 kv chạy dài từ đâu đến đâu?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết đường dây 500 kv chạy dài từ đâu đến đâu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hòa Bình - Thủ Đức.                                                     B. Hòa Bình- Phú Mỹ

C. Hòa Bình - Phú Lâm                                                     D. Hòa Bình - Trà Nóc.

C. Hòa Bình - Phú Lâm