Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường

Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. bờ biển kéo dài từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang).

B. nối các mũi đất xa nhất với các đảo ven bờ.

C. nối các điểm dưới biển có độ sâu 200 m.

D. rộng 12 hải lí tính từ đường bờ biển trở ra.

B. nối các mũi đất xa nhất với các đảo ven bờ.