Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết rừng ngập mặn tập trung nhiều nhất ờ phân khu địa lí nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết rừng ngập mặn tập trung nhiều nhất ờ phân khu địa lí nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khu Nam Bộ.                                                                  B. Khu Nam Trung Bộ.

C. Khu Trung Trung Bộ.                                                      D. Khu Đông Bắc

A. Khu Nam Bộ.